สามารถดูรายละเอียดเงินเดือนมิถุนายนได้แล้ว
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูขั้นวิกฤติ ครูวิทย์-คณิต เงินเดือนออกวันที่ 25 ธุรการ นักการ ครูพี่เลี้ยง ครูผู้ทรงคุณค่า เงินเดือนออกวันที่ 28
หากมีปัญหาการตรวจสอบแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ : 086-3777378
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และการสื่อสาร (ITEC) สพป.อย.2