สามารถดูรายละเอียดเงินเดือนพฤศจิกายนได้แล้ว
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักราชการ เงินเดือนออกวันที่ 27 พี่เลี้ยงเด็กพิการ เงินเดือนออกวันที่ 30 พร้อมเงินตกเบิก
หากมีปัญหาการตรวจสอบแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ : 086-3777378
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) สพป.อย.2