สามารถดูรายละเอียดเงินเดือนสิงหาคมได้แล้ว
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูวิทย์ - คณิต ครูจ้างสอน เงินเดือนออกวันที่ 25 นักการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ครูผู้ทรงคุณค่า ธุรการโรงเรียน เงินเดือนออกวันที่ 30
หากมีปัญหาการตรวจสอบแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ : 086-3777378
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และการสื่อสาร (ITEC) สพป.อย.2