สามารถดูรายละเอียดเงินเดือนเมษายนด้แล้ว
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูวิทย์-คณิต เงินเดือนออกวันที่ 27 ธุรการ นักการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ครูผู้ทรงคุณค่า ครูอัตราจ้าง เงินเดือนไม่ออกเดือนเมษายน
หากมีปัญหาการตรวจสอบแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ : 086-3777378
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และการสื่อสาร (ITEC) สพป.อย.2