สามารถดูรายละเอียดเงินเดือนพฤศจิกายนได้แล้ว
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูจ้างสอน เงินเดือนออกวันที่ 26 ธุรการโรงเรียน ครูวิทย์ - คณิต พี่เลี้ยงเด็กพิการ นักการภารโรง เงินเดือนออกวันที่ 29
หากมีปัญหาการตรวจสอบแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ : 086-3777378
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และการสื่อสาร (ITEC) สพป.อย.2