สามารถดูรายละเอียดเงินเดือนกรกฏาคมได้แล้ว
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูขั้นวิกฤติ ครูวิทย์ - คณิต เงินเดือนออกวันที่ 25 พี่เลี้ยงเด็กพิการ ครูผู้ทรงคุณค่า ธุรการโรงเรียน นักการ เงินเดือนออกวันที่ 31
หากมีปัญหาการตรวจสอบแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ : 086-3777378
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และการสื่อสาร (ITEC) สพป.อย.2