สามารถดูรายละเอียดเงินเดือนตุลาคมได้แล้ว
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เงินเดือนออกวันที่ 27 พนักงานราชการ ครูวิทย์-คณิต นักการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ครูผู้ทรงคุณค่า ธุรการโรงเรียน สพฐ. ยังไม่โอนเงินมา
หากมีปัญหาการตรวจสอบแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ : 086-3777378
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และการสื่อสาร (ITEC) สพป.อย.2