สามารถดูรายละเอียดเงินเดือนพฤษภาคมแล้ว
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เงินเดือนออกวันที่ 26 ธุรการ นักการ ครูผู้ทรงคุณค่า เงินเดือนออกวันที่ 31
หากมีปัญหาการตรวจสอบแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ : 086-3777378
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และการสื่อสาร (ITEC) สพป.อย.2