สามารถดูรายละเอียดเงินเดือนกรกฏาคมแล้ว
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูวิทย์ - คณิต เงินเดือนออกวันที่ 22 ธุรการ นักการ ครูผู้ทรงคุณค่า เงินเดือนออกวันที่ 27
หากมีปัญหาการตรวจสอบแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ : 086-3777378
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และการสื่อสาร (ITEC) สพป.อย.2