สามารถดูรายละเอียดเงินเดือนมิถุนายนแล้ว
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูวิทย์ - คณิต เงินเดือนออกวันที่ 27 ธุรการ นักการ ครูผู้ทรงคุณค่า พี่เลี้ยงเด็กพิการ เงินเดือนออกวันที่ 30
หากมีปัญหาการตรวจสอบแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ : 086-3777378
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และการสื่อสาร (ITEC) สพป.อย.2