สามารถดูรายละเอียดเงินเดือนธันวาคมได้แล้ว
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูวิทย์-คณิต เงินเดือนออกวันที่ 25
หากมีปัญหาการตรวจสอบแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ : 086-3777378
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และการสื่อสาร (ITEC) สพป.อย.2