สามารถดูรายละเอียดเงินเดือนมีนาคมได้แล้ว
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักราชการ ครู SP2 เงินเดือนออกวันที่ 26 ครูขั้นวิกฤติ ครูวิทย์ - คณิต เงินยังไม่โอนมาจาก สพฐ. พี่เลี้ยงเด็กพิการ นักการ SP2 ครูผู้ทรงคุณค่า ธุรการโรงเรียน เงินเดือนออกวันที่ 29
หากมีปัญหาการตรวจสอบแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ : 086-3777378
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และการสื่อสาร (ITEC) สพป.อย.2