สามารถดูรายละเอียดเงินเดือนพฤษภาคมแล้ว
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูวิทย์-คณิต เงินเดือนออกวันที่ 25 ธุรการ นักการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ เงินเดือนออกวันที่ 31
หากมีปัญหาการตรวจสอบแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ : 086-3777378
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และการสื่อสาร (ITEC) สพป.อย.2