สามารถดูรายละเอียดเงินเดือนพฤศจิกายนได้แล้ว
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูจ้างสอน ครูวิทย์-คณิต เงินเดือนออกวันที่ 24 ธุรการโรงเรียน พี่เลี้ยงเด็กพิการ นักการภารโรง เงินเดือนออกวันที่ 27
หากมีปัญหาการตรวจสอบแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ : 086-3777378
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และการสื่อสาร (ITEC) สพป.อย.2