สามารถดูรายละเอียดเงินเดือนมีนาคมได้แล้ว
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูจ้างสอน ครูวิทย์-คณิต เงินเดือนออกวันที่ 26 ธุรการโรงเรียน นักการภารโรง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ครูผู้ทรงคุณค่า เงินเดือนออกวันที่ 31
หากมีปัญหาการตรวจสอบแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ : 086-3777378
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และการสื่อสาร (ITEC) สพป.อย.2